Home

Razna dokumenta

 

          Ugovor o organizovanju Akcionarskog Društva 

            Kodeks korporativnog upravljanja ( 12 , 3 , 4 , 5  i 6 strana )