Home

Duvani Proizvodi

  • Plastična 

  • Posude za medicinsku namenu.

 

  • Posude za rashladnu tečnost, kočionu tečnost, gorivo u automobilskoj industriji.

 

  • Proizvodi za široku potrošnju.
    • kofe ,posude za mleko,....