Home

Ekstrudirani - Filmovani proizvodi

 

 

 

 

 

  • Ambalaža za industrijske i prehrambene proizvode: polietilenske kese za pakovanje trikotaže, odevnih predmeta, reklamne kese u trgovini, kese za pakovanje smrznutih namirnica, industrijske i ventil vreće, folije za mleko i dr.

  • U građevinarstvu: za pokrivanje i zaštitu objekata i građevinskog materijala, hidroizolaciju i dr.

  • U poljoprivredi: plastenici za proizvodnju ranog povrća, za pokrivanje i zaštitu biljnih kultura, crni polietilenski film za sprečavanje rasta korova.

  • Termosakupljujuća folija za pakovanje robe na paletama, u indistriji nameštaja i dr.

 

Proizvodi od polietilenskog filma

scan0007.jpg (305919 bytes)

     U proizvodnji polietilenskog filma proizvodi se film od polietilena niske  gustine dijapazona debljine od 0.025 mm, pa sve do 0,23 mm. Dijapazon širina koje se mogu raditi je od 40 mm pa sve do 4000 mm, (ako se radi kao platno onda je to 8000mm max).
   Jednostruko motano platno do 2500mm max.
   Svi filmovi se mogu bojiti po masi u osnovnim bojama spektra kao i ostalim bojama po narudžbi kupca.
   Postoji mogućnost štampanja PE creva i platna do maksimalne širine 1100mm, i do maksimalne dužine 1160mm.
    Maksimalani broj boja kojima s emože štampati iznosi šest.
    Sve vrećice je moguće variti običnim i ivičnim varom.
    Moguće je vršiti prethodni tretman PE folije koja se dalje koristi za štampu ili kaširanje.
    UV stabilizirana folija za poljoprivredu  i druge namene (otporna na ultravioletno zračenje) sa produženim vekom trajanja os 3-5 sezona.

Proizvodi od polietilenskog filma

scan0008.jpg (300947 bytes)

   Veliku primenu polietilenska folija danas nalazi za izgradnju plastenika pri gajenju ranog povrća jer veoma uspešno zamenjuje staklo i u odnosu na njega ima značajnih prednosti (jednostavnija i lakša konstrukcija).  
   Polietilenska folija za ovu namenu zadovoljava niz kompleksnih funkcija kao što su: mehanički štiti kulture od nepovoljnih klimatskih uticaja (vetar,kiša i td) zatim povoljno po biljne kulture utiče na unutrašnjost pokrivenog prostora obezbeđujući optimalnu mikroklimu za rast biljaka (toplota, svetlost, vlaga).
   Za ovu upotrebu koriste se i UV stabilizovana folija (otporna na ultravioletno zračenje) sa produženim vekom trajanja od 3-5 sezona.
   Maksimalna debljina folije je od 0,23mm, a širina do 4m, 6m, 8m, 10m, 12m.