O nama

„Plastika“ a.d. Fabrika za preradu plastičnih masa Nova Varoš, osnovana je 1959. godine. Firma je u privatnom vlasništvu od 2004. godine.

Delatnost fabrike je proizvodnja ambalaze od plastike.

Fabrika poseduje opremu za konfekcioniranje, flexso štampu folije, regeneraciju, sopstvenu mašinsku radionicu za izradu alata, uređaja i održavanje opreme.

"Plastika" d.o.o. je 2009. godine implementirala sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2015. Dugi niz godina fabrika uspešno sarađuje sa firmama u BiH, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Makedoniji i članicama EU Bugarskom i R. Češkom.

Kao društveno odgovorna kompanija zalažemo se za očuvanje životne sredine, dozvola za sakupljanje, skladištenje i tretman kao I prevoz neopasnog otpada koju posedujemo nas čini ponosnim.

PLASTIKA DOO proizvodi folije u rolni vrhunskog kvaliteta. Sastav, dimenzije i mehaničke karakterisitke mogu biti prilagođene svim zahtevima kupaca. U zavisnosti od željenih karakteristika folije se proizvode ekstrudiranjem ili koekstrudiranjem polietilena.

Vrsta ambalaže koja se proizvodi u fabrici

  • EKSTRUDIRANA
    mono folija za plastenike UV stabilisana, sa antifog aditivom do 8000mm, TS folija, mulch folija, PE creva, industrijske vreće, mono i dvoslojne folije za mleko, namenjene poljoprivredi, hemijskoj, prehranbenoj, mlekarskoj industriji.
  • DUVANA
    ambalaža zapremine od 0,25-230L (burad, kante, kanisteri, baloni, posude za mlekarsku industriju), delovi za automobilsku industriju.
  • BRIZGANA
    tehnički proizvodi, nosiljke za voće, mleko, namenjeni širokoj potrošnji, poljoprivredi i prehranbenoj industriji.

Društveno odgovorna

Kompanija

Polietilen spade u male zagađivace životne sredine, s obzirom na njegovu ekonomičnost, kompletna svetska produkcija polietilena učestvuje sa samo 1% u potrošnji naftnih derivata. Emisija štetnih supstanci je minimalna zahvaljujući čistoj i efikasnoj proizvodnji.

Polietilen ima visoku pogodnost za reciklažu, pa je iskorišćenost maksimalna, a štetni uticaj na životnu sredinu minimalan.

Kao društveno odgovorna fabrika izuzetno smo ponosni na visoko razvijenu svest o očuvanju životne sredine, što potvrđuje naša politika kvaliteta. Posedujemo dozvole za sakupljanje, skladištenje i tretman neopasnog otpada.