Home

    „Plastika“ a.d. Fabrika za preradu plastičnih masa Nova Varoš, osnovana je 1959. godine. Firma je u privatnom vlasništvu od 2004. godine.

   Delatnost fabrike je proizvodnja duvane, brizgane i ekstrudirane ambalaže od polimernih materijala- PE (polietilena)

 

Vrsta ambalaže koja se proizvodi u fabrici je:

 

  1. EKSTRUDIRANA - mono folija za plastenike UV stabilisana, sa antifog aditivom do 8000mm, TS folija, mulch folija, PE creva, industrijske vreće, mono i dvoslojne folije za mleko, namenjene poljoprivredi, hemijskoj, prehranbenoj, mlekarskoj industriji.
  2. DUVANA- ambalaža zapremine od 0,25-230L (burad, kante, kanisteri, baloni, posude za mlekarsku industriju), delovi za automobilsku industriju.
  3. BRIZGANA- tehnicki proizvodi, nosiljke za voće, mleko, namenjeni širokoj potrošnji, poljoprivredi i prehranbenoj industriji.

 

   Fabrika poseduje opremu za konfekcioniranje, flexso štampu folije, regeneraciju,    sopstvenu mašinsku radionicu za izradu alata, uređaja i održavanje opreme.

   "Plastika" a.d. je 2009. godine implementirala sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008. Dugi niz godina fabrika uspešno sarađuje sa firmama u BiH, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Makedoniji i članicama EU R Bugarskom i R. Češkom. 

Company properties

 

Link ka podacima objavljenim u
Agenciji za Privredne Registre RS

Link ka obelodanjenim Finansijskim Izveštajima

Full Company Name:

Plastika” a.d. Fabrika za preradu plastičnih masa Nova Varoš

Shortened Name:

Plastika” a.d. Nova Varoš

Headquarters:

Srbija, 31320 Nova Varoš, Magistralni put 13

Activity Classification:

Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa

Legal Form:

Akcionarsko društvo

Companies Register Entry:

Agencija za privredne registre, br. Registarskog uloška 1-630-00, Trgovinski sud Užice

Account Numbers

 

Čačanska banka a.d.

155-9403-28

OTP banka a.d.

325-9500700015817-80

Komercijalna banka a.d.

205-41420-85

Banca intesa a.d

160-7433-87

Metals banka a.d.

335-11482-47

Devizni račun:

IBAN/RS 35 1550 000 000 400329

 

Registration number:      

07274416 (matični broj)

VAT identification No:      

101 067 815 (PIB)

Registered Share Capital:

 

Legal Company Representative:

Dragan Golubović

Chairman of the Supervisory Board:

 

 

 

Phone:

+381 33 61 320

 

+381 33 61 314

Fax:

+381 33 63 397

E-mail - Prodaja:

prodaja.plast@gmail.com

E-mail:

plastika@sezampro.rs

Web:

www.plastikanv.com